GOŚCIE

VISITORS


Dzień gości i odwiedziny

Szanowni Rodzice, Goście i Sympatycy Harcerstwa, Grono Instruktorskie,

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa do odwiedzenie X Światowego Zlotu, który odbędzie się w dniach 3 i 4 sierpnia. Te dni będą wyłącznie przeznaczone na przyjęcie gości i odwiedziny.

Zachęcamy do spędzenia czasu z nami, aby zobaczyć jak wygląda życie na Zlocie i jakie emocje towarzyszą naszej młodzieży harcerskiej. Na terenie Zlotu będzie wiele atrakcji, oraz możliwość spotkania się z uczestnikami z różnych stron świata.

Szczegółowe informacje dotyczące godzin przyjmowania gości, punktów spotkań oraz wszelkiej dodatkowej logistyki znajdują się poniżej oraz będą uaktualniane w kalendarzu.

 Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia naszego Zlotu i dzielenia z nami tej wyjątkowej harcerskiej atmosfery!

Visiting Day

Dear Parents, Guests, and Supporters of Scouting, Scout Leaders,

We have the honor to invite you to visit the X World Scout Jamboree, which will take place on August 3rd and 4th. These days will be exclusively dedicated to receiving guests and visits.

We encourage you to spend time with us to see what life at the Jamboree looks like and what emotions accompany our young scouts. There will be many attractions at the Jamboree, as well as the opportunity to meet participants from different parts of the world.

Detailed information regarding guest reception hours, meeting points, and all additional logistics can be found below and will be updated in the calendar.

We warmly invite you to visit our Jamboree and share with us this unique scouting atmosphere!

Wizytacja jest tylko podczas środkowego weekendu Zlotu, 3 i 4 sierpnia.  Program jest podany na witrynie i może ulec zmian.  Każda pełnoletnia (18+) osoba musi wypełnić zgłoszenie, nie letni muszą być pod opieką rodziców lub opiekunów. Goście muszą się wpisać i wypisać się z terenu.   Nie ma możliwości noclegu dla gości na terenia Zlotu.


Sobota, 3 sierpnia


12.00 w południe (noon) wstęp na teren.

13.00 (1 pm) obiad. 

14.00 do 17.30 (2 pm - 5.30 pm) Kiermasz.

18.00 (6 pm) kolacja. |

20.00 (8 pm) wspólne ognisko.|  Bonfire

22.00 (10 pm) koniec wizytacji zaraz po ognisku. 


Niedziela, 4 sierpnia


9.30 (9.30 am)

10.30 do 12.30 (10.30 am - 12.30 pm)

13.00 (1 pm) obiad. | Lunch

14.00 do 17.00 (2 pm - 5.00 pm) zwiedzanie Zlotów. | Campground visitation

17.00 (5.00 pm) koniec wizytacji. | End of visitation.


W żaden dzień nie można wypisać dziecka z terenu Zlotu i nie wolno poruszać się prywatnymi pojazdami po terenie Zlotu. Parking dozwolony tylko w wyznaczonych miejscach.


Uwaga: 

Visitation is only during the middle weekend of the Zlot, on the 3rd and 4th of August. The program is provided on the Zlot website and may change. Every adult (18+) must fill out an application; minors must be accompanied by parents or guardians. Guests must sign in and sign out when leaving.   There is no accommodation available for guests at the Zlot site.


Saturday 3 August


12.00  Entry onto the premises.

13.00 (1 pm) Lunch

14.00 do 17.30 (2 pm - 5.30 pm) Fair

18.00 (6 pm) Supper

20.00 (8 pm) Bonfire

22.00 (10 pm) Visitation ends immediately after the bonfire.


Sunday, August 4


9.30 (9.30 am)

10.30 do 12.30 (10.30 am - 12.30 pm)

13.00 (1 pm) obiad. | Lunch

14.00 do 17.00 (2 pm - 5.00 pm) zwiedzanie Zlotów. | Campground visitation

17.00 (5.00 pm) koniec wizytacji. | End of visitation.


On no day can a child be taken out of the Zlot area, and it is not allowed to use private vehicles within the Zlot area. Parking is only allowed in designated areas.    Zlot participants will not be allowed to leave the Zlot at any time during the visitation weekend.  Private vehicles are absolutely not permitted 


Note: Please do not bring food, as it is not allowed in the camps. Not all participants will have guests/visitors, so please consider this when bringing gifts for the rest of the participants in the camp.  Please do not bring any food onto the premises, as it is not allowed in the camps.  Additionally, should you choose to bring a gift for your participant, please be aware that not everyone will have guests/visitors, and be considerate of this.