SZKOLENIE

Obowiązkowe szkolenie dla pełnoletnich

Wszystkie osoby, które ukończą 18 lat przed Zlotem, niezależnie od pełnionej funkcji (uczestnicy lub kadra), muszą ukończyć obowiązkowe szkolenie. Składa się ono z dwóch kursów:

Szkolenie jest dostępne w trzech językach, angielskim, hiszpańskim i polskim.  W języku polskim można słuchać narratora lub przeczytać opis.

Rejestracja

Podczas rejestracji (tylko w języku angielskim) należy odpowiedzieć na trzy pytania. Odpowiedzi nie mają znaczenia, jednak można odpowiedzieć w następujący sposób:

Po ukończeniu całego szkolenia komenda Zlotu otrzyma potwierdzenie i powiadomi komendantów wypraw kto je ukończył.